Susirinkimai (metodinės tarybos posėdžiai, mokytojų tarybos posėdžiai, informacinės valandėlės įstaigoje vyksta kiekvieno mėnesio pirmos savaitės trečiadienį ir trečios savaitės ketvirtadienį).

Eil. Nr.

Temos
Diena, laikas

1.                    

Mokytojų tarybos posėdis. Metinio plano klausimų aptarimas. 

Einamieji klausimai.

Sausio 9 d. 13 val.

2.                    

Paskaita. Media programų taikymas ikimokykliniame ugdyme.

Sausio 24 d. 13 val.