Susirinkimai (metodinės tarybos posėdžiai, kokytojų tarybos posėdžiai, informacinės valandėlės įstaigoje vyksta kiekvieno mėnesio pirmos savaitės trečiadienį ir trečios savaitės ketvirtadienį).

Eil. Nr.

Temos
Diena, laikas

1.                    

Mokytojų tarybos posėdis. Strateginio plano pristatymas. Rudenėlio švenčių aptarimas

Einamieji klausimai.

Gruodžio 3 d. 10 val.

2.