Susirinkimai (metodinės tarybos posėdžiai, mokytojų tarybos posėdžiai, informacinės valandėlės įstaigoje vyksta kiekvieno mėnesio pirmos savaitės trečiadienį ir trečios savaitės ketvirtadienį).