Susirinkimai (metodinės tarybos posėdžiai, kokytojų tarybos posėdžiai, informacinės valandėlės įstaigoje vyksta kiekvieno mėnesio pirmos savaitės trečiadienį ir trečios savaitės ketvirtadienį).

Eil. Nr.

Temos
Diena, laikas

1.                    

Mokytojų tarybos posėdis. Vasario – kovo mėnesių kvalifikacinių renginių analizė,

Einamieji klausimai.

Vasario 7 d.13.10 val.

2.                    

Metodinės tarybos posėdis. 

Komisijų darbo refleksija.

Vasario 22 d. 13.10 val.