Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas 190424829
Adresas: Taikos pr. 23A, LT-91144, Klaipėda
Telefono numeris: (8 46) 31 47 62
Elektroninis paštas: verinelis23@gmail.com

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ  UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ ATVIRUKŲ KONKURSO

„GIMTADIENIO ATVIRUKAS“

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio ikimokyklinio (3-5 metų) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų atvirukų konkurso „Gimtadienio atvirukas“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizatorius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą.

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, adresas – Taikos pr. 23A, LT-91144,  Klaipėda, tel. (8-46) 314762. Konkurso koordinatorės Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktorė Laura Šeske, pavaduotoja ugdymui Loreta Mačiulaitienė.

3. Konkursas skiriamas įstaigos jubiliejinio 55-ojo Gimtadienio paminėjimui.

4. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio darželio „Vėrinėlis“ interneto svetainėje nuo 2019-10-17.

6. Konkurso dalyviai bus apdovanoti 2019 m. spalio 28-31 d.

7. Informacija apie parodą ir  nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ internetinėje svetainėje www.klaipedosverinelis.lt.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Konkurso tikslas – kūrybiškai, bendruomeniškai paminėti įstaigos jubiliejinį Gimtadienį.

8. Konkurso uždaviniai:

8.1. ugdyti bendruomenės vertybių puoselėjimą;

8.2. puoselėti bendrystės poreikį, aktyvinti kūrybinę iniciatyvą;

8.3. puoselėti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką.

III. KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO SĄLYGOS

9. Konkurso dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pedagogai.

10. Konkurso dalyviai, pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, kuria Gimtadienio  tema atvirukus ir juos fotografuoja. Atviruko fotografija turi būti aiški, kokybiška, pateikta grafiniu formatu, neviršyti 5 MB.

 11. Konkurse planuojančios dalyvauti įstaigos turi užpildyti anketą (1 priedas) ir atsiųsti el. p.  konkursas.gimtadienioatvirukas@gmail.com  iki š. m. rugsėjo 27 d. atvirukų fotografijas ir anketas atsiųsti iki šių metų spalio 9 d.

12. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas.

         IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

  13. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus atsiųsti į pagal nurodytą dalyvio anketoje elektroninį paštą (priedas 1). Originaliausio ir gražiausio atviruko atlikėjai ir pedagogas, kiekvieno amžiaus grupėje bus apdovanoti  specialiais prizais (siunčiami paštu).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 14. Pedagogas, pateikdamas atviruko nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra gavęs šio atviruko kūrėjo (vaiko) tėvų (globėjų) sutikimą atviruko nuotrauką ir autoriaus duomenis (vardą, pavardę) pateikti konkursui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.

15. Pateikdamas darbus konkursui autorius tampa konkurso dalyviu.

16. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti, nurodant autorines teises.