Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas 190424829
Adresas: Taikos pr. 23A, LT-91144, Klaipėda
Telefono numeris: (8 46) 31 47 62
Elektroninis paštas: verinelis23@gmail.com

Gruodžio 19 d. priešmokyklinės „Žiogelių“ grupės mokinukai dalyvavo „Dainų dainelės“ konkurse, kuris vyko lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Šaunuoliai vaikai, atsakingai atstovavo mūsų darželį.  

80104894_1923210814486265_1124501439721242624_n

HC Klaipėdos ledo ritulio mokykla dovanojo puikią edukacinę pamoką, kurios metu „Žiogelių“ ir „Spalviukų“ grupių vaikai susipažino su šios sporto šakos taisyklėmis, mokėsi jų laikytis, patyrė komandinio žaidimo smagumą. Kiekvieną dalyvį treneris apdovanojo kvietimu nemokamai apsilankyti ledo arenoje. Dėkojame už vaikams suteiktą džiaugsmingą patirtį HC ledo ritulio mokyklos treneriams.

Gruodžio 9 d. darželio priešmokyklinukai, grupės „Žiogeliai“ mokinukai vyko į Prano Domšaičio galeriją. Ten pažiūrėję filmuką „Kaip asiliukas draugų ieškojo“, patys tapo kūrėjais. Kiekvienas sukūrė, nupiešė 3-jų kadrų pasaką, kurią pristatė draugams projektoriaus ekrane. Galerijoje pristatytos parodos paveiksluose vaikai ieškojo įvairių pasakų herojų. Edukacijos tema – Draugystė. 

55 metai „Vėrinėliui“. Darželis sulaukė sveikinimo iš prieš 53 metus šią įstaigą lankiusio auklėtinio! Medžiai per šį laiką užaugo ir baigė savo istoriją… Šio gražaus gimtadienio proga visus metus sodiname įvairius medelius. Šį rudenį darželyje apsigyveno berželiai, klevelis, o šiandien sodiname šventinį ąžuoliuką. Neužmirškime ir Lietuvos tūkstantmečio proga pasodintos eglutės. Ačiū Klaipėdos švietimo skyriaus specialistei Ramunei Zavtrikovienei, partneriams, tėveliams, ilgus metus dirbusiai darželyje direktorei Irenai už gausias dovanas šventės proga. Ačiū ugdytinio tėčiui Simui už dainas, muzikos vadovei už sukurtą „Vėrinėlio pasaką“, auklėtojai Andželai už neišsenkamą energiją šią pasaką kartu su Jūrate ir grupės „Žiogelių“ vaikais išleidžiant į pasaulį, pavaduotojai Loretai už viską ir mišką . Auklėtojoms Agnei ir Ingai už šaunų renginio pravedimą, o visam kolektyvui už profesionalumą ir nuoširdumą. Mero padėkos raštais apdovanotos ilgiausiai įstaigoje dirbusios auklėtojos ir auklytės (virš 25 metų), o visa bendruomenė gavo Klaipėdos miesto švietimo skyriaus, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo centro padėkas.

Štai taip kūrybiškai priešmokyklinukų „Žiogelių“ grupės vaikučiai išnaudoja gamtos stichijų rezultatus. Šis potvynis darželio pievoje suteikė vaikams didelį džiaugsmą. O linksmos pramogos organizatorė – kūrybiška priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja – Andžela.

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ  UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ ATVIRUKŲ KONKURSO

„GIMTADIENIO ATVIRUKAS“

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio ikimokyklinio (3-5 metų) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų atvirukų konkurso „Gimtadienio atvirukas“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizatorius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą.

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, adresas – Taikos pr. 23A, LT-91144,  Klaipėda, tel. (8-46) 314762. Konkurso koordinatorės Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktorė Laura Šeske, pavaduotoja ugdymui Loreta Mačiulaitienė.

3. Konkursas skiriamas įstaigos jubiliejinio 55-ojo Gimtadienio paminėjimui.

4. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio darželio „Vėrinėlis“ interneto svetainėje nuo 2019-10-17.

6. Konkurso dalyviai bus apdovanoti 2019 m. spalio 28-31 d.

7. Informacija apie parodą ir  nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ internetinėje svetainėje www.klaipedosverinelis.lt.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Konkurso tikslas – kūrybiškai, bendruomeniškai paminėti įstaigos jubiliejinį Gimtadienį.

8. Konkurso uždaviniai:

8.1. ugdyti bendruomenės vertybių puoselėjimą;

8.2. puoselėti bendrystės poreikį, aktyvinti kūrybinę iniciatyvą;

8.3. puoselėti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką.

III. KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO SĄLYGOS

9. Konkurso dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pedagogai.

10. Konkurso dalyviai, pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, kuria Gimtadienio  tema atvirukus ir juos fotografuoja. Atviruko fotografija turi būti aiški, kokybiška, pateikta grafiniu formatu, neviršyti 5 MB.

 11. Konkurse planuojančios dalyvauti įstaigos turi užpildyti anketą (1 priedas) ir atsiųsti el. p.  konkursas.gimtadienioatvirukas@gmail.com  iki š. m. rugsėjo 27 d. atvirukų fotografijas ir anketas atsiųsti iki šių metų spalio 9 d.

12. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas.

         IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

  13. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus atsiųsti į pagal nurodytą dalyvio anketoje elektroninį paštą (priedas 1). Originaliausio ir gražiausio atviruko atlikėjai ir pedagogas, kiekvieno amžiaus grupėje bus apdovanoti  specialiais prizais (siunčiami paštu).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 14. Pedagogas, pateikdamas atviruko nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra gavęs šio atviruko kūrėjo (vaiko) tėvų (globėjų) sutikimą atviruko nuotrauką ir autoriaus duomenis (vardą, pavardę) pateikti konkursui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.

15. Pateikdamas darbus konkursui autorius tampa konkurso dalyviu.

16. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti, nurodant autorines teises.

Mokytojų diena šiais metais nutiko saulėtą šeštadienį. Puiki diena kelionei, kurios metu lopšelio darželio „Vėrinėlis“ darbuotojai nuvažiavo net iki Latvijos. Rundalės dvare kolektyvas klausėsi romantiškų gidės istorijų apie dvaro gyvenimą.