Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas 190424829
Adresas: Taikos pr. 23A, LT-91144, Klaipėda
Telefono numeris: (8 46) 31 47 62
Elektroninis paštas: verinelis23@gmail.com

2019 m. gegužės 13-16 dienomis Prancūzijoje, Puatjė mieste vyko Erasmus+ programos tarptautinis bendradarbiavimo vizitas „Pre-primary education, the schooling of young people from 2 to 6 years old: to the quality of teaching“ („Ikimokyklinis ugdymas, 2 – 6 metų amžiaus jaunų žmonių kokybiškas ugdymas“), kuriame Lietuvai atstovavo Klaipėdos lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Vaivadaitė, Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio – darželio direktorė Božena Stelmakova, Šiaulių lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė.

Veikloje dalyvavo atstovai iš 14 Europos valstybių: Prancūzijos, Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Vokietijos, Airijos, Suomijos, Austrijos, Portugalijos, Makedonijos, Švedijos, Olandijos, Slovakijos ir Italijos, tarp kurių buvo tiek ikimokyklinio ugdymo mokytojai, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai (mokyklų – darželių), tiek Švietimo srities kuratoriai ir specialistai.

Veiklos dalyviai buvo supažindinti su Prancūzijos švietimo sistema, standartais, vaikų priėmimo į įstaigas proceso vykdymu bei edukacinių erdvių kūrimo procesu įstaigoje. Nuo ankstyvojo amžiaus vaikai ruošiami mokyklai, lavinami jų kalbėjimo, rašymo ir skaitymo (vyresnio amžiaus) įgūdžiai.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Prancūzijoje veikia tik 4 dienas, po 6 valandas, 36 savaites. Vaikų ugdymas vyksta nuo 8.30 iki 11.30, vėliau vaikai pietauja ir laiką leidžia dienos centruose arba juos pasiima tėvai, o  nuo 13.30 iki 16.30 tęsiamas ugdymas darželyje. Trečiadieniais vaikų įstaigoje nebūna – Tėvai patys organizuoja vaikų priežiūrą tą dieną. Tačiau trečiadieniais gali vykti mokytojų susirinkimai, pasiruošimas edukacinėms veikloms ir pan.  Mokytojo darbo savaitė apima 36 darbo valandos, iš kurių 24 valandos yra skiriamos darbui su vaikais, o likusios 12 valandų – pasiruošimui ugdymo procesui.

Viena diena buvo skirta veiklai valstybiniame darželyje, kur galėjome stebėti mokytojų ir vaikų bendradarbiavimą ugdymo proceso metu, veiklą lauke, susipažinome su bendradarbiavimo su tėvais metodais. Po Prancūzijoje, Puatjė mieste esančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdymo veiklos pristatymo diskutavome grupėse apie skirtingų šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigų skirtumus ir panašumus. pastebėjome, kad lengviau buvo rasti veiklos skirtumus nei panašumus.

Veiklos dalyviai turėjo paruošti ir pristatyti atstovaujamos šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatybes, šalyje veikiančią edukacinę sistemą. Kiekvienas pristatymas sulaukė daug klausimų, siekiant įsigilinti į šalyje veikiantį ikimokyklinio ugdymo modelį. Pristatydamos Lietuvos ikimokyklines įstaigas didžiausią dėmesį skyrėme supažindinimui su vaiko pasiekimų aprašu, inkliuziniu ugdymu, valstybinių ir privačių darželių skirtumais. Lygindamos kitų šalių ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų sistemas, artimos pasirodė Šiaurės Makedonijos bei Slovakijos ikimokyklinio ugdymo sistemos (vaikų buvimo įstaigoje trukmė, ugdymo proceso organizavimo modelis, ikimokyklinio ugdymo mokytojų darbo vertinimas).

Dalyvavimas tokio pobūdžio veiklose praplečia asmeninį suvokimą apie kitų įstaigų veiklas, jų kasdienybę ir problemas, padeda įvertinti tai, ką gero turime. Tokių išvykų metu plečiasi kolegų, dirbančių toje pačioje srityje ratas, turinčių idėjų ir noriai jomis besidalinančių. Veiklos pabaigoje buvo sukurta bendravimo grupė, kurioje jau pradėjome dalintis idėjomis būsimiems eTwinning arba Erasmus+ projektams. Buvo pristatyta nauja bendradarbiavimo priemonė www.padlet.com ir www.pearltrees.com, sukurtas bendradarbiavimo tinklas šiuose tinklalapiuose, kur bus talpinama visa veikloje dalyvavusių mokytojų informacija apie jų įstaigą, šalies edukacinę sistemą, būsimų projektų idėjos bei partnerystės galimybės.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo(-jų) požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Vaivadaitė.